Analizler

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Kavramının Analizi
Toplumsal cinsiyet kavramı ilk olarak Ann Oakley tarafından yazılan ‘Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Toplum’ kitabında işlenmiştir. Bu bağlamda dişi (kadın) ve eril (erkek) olmayı belirleyen cinsiyetten […]
İzmir Depremi Üzerinden Bütünsel Afet Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Afet Yönetimi İçindeki Yeri
Suriyeli Sığınmacılar ve İnsani Yardım Programları: AB Fonlarının Denetimi Sorunsalı ve Çözüm Önerileri