Güney Afrika’da Apartheid Rejimi: Kavramsal ve Teorik Bir Analiz

Feodalizmden Kapitalizme Kadının Eemeğinin Değişen Konumu
GİRİŞ

Güney Afrika apartheid’in ne anlama geldiği ve nasıl bir uygulama alanı olduğu sömürgecilik dönemi öncesi ve sonrası incelenmeden anlaşılması zordur. Birçok uzmanın ifade ettiği gibi apartheid rejimi coğrafyanın meydana getirdiği gelişmeler neticesinde ulusal ve uluslararası sistemin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Günümüz Güney Afrika tarihi, yüzyıllar boyunca sayısız Afrika, Avrupa ve Asya halkı tarafından bölgenin yerleşimine kadar uzanmaktadır. Bu bölge kıtadaki en büyük ve en karmaşık olarak düzenlenmiş Afrika krallıklarının bir tarafındaydı. Aynı zamanda Sahraaltı Afrika’daki en eski sürekli Avrupa yerleşim bölgesiydi. Köleler, Afrika kıtasının geri kalanının aksine Güney Afrika’ya ithal edildi. On dokuzuncu yüzyılda Güney Afrika, elmasların keşfedilmesi ve dünyanın en büyük altın birikimi dolayısıyla kıtadaki en zengin bölge hâline geldi. Çeşitlilik, uzun ömür, güç ve servet faktörlerinin bu birleşimi, 1948’de apartheid’in girişine yol açacak olaylara yönelik çerçeveyi yarattı. Bu çalışmada apartheid kavramının anlamı ve nasıl uygulandığı üzerinde durulacaktır.