Mültecilere Yönelik İnsani Yaklaşımlardaki Temel İlkeler ve Sektörel Müdahaleler

Türkiye’de Mülteci Krizi Çerçevesinde Yardım Sağlayan Yabancı Fonlar
Türkiye’nin Göç ve Uyum Politikasının Kurumsal Boyutu Üzerine Bir İnceleme: Suriye Mülteciler Örneği
GİRİŞ

Bu çalışma, kitlesel göç hareketliliğine yönelik organize edilen kapsamlı insanî yardım faaliyetlerinin belirlenmesinde önemli kilometre taşlarını oluşturan temel kavramlara ve politika belgelerine dair tanımlayıcı bir çerçevede hazırlanmıştır. Bu politikalar, temelde insanî alan işkolunda faaliyet gösteren kurumlar ve bu kurumlarda profesyonel ve/veya gönüllü bir şekilde çalışma sergileyen insani yardım çalışanlarına yönelik geliştirilmiştir. İnsanî yardımın nasılı ile ilgili olan konular, birçok uluslararası kurum ve kuruluşun birlikte çalışması gereken konulardır. Bu bağlamda da, söz konusu çalışmanın çerçevesini farklı kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir şekilde hazırladığı ana politika belgeleri teşkil etmiştir.