Türkiye’deki Iraklıların Eğitim Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Örneği

Türkiye’nin Göç ve Uyum Politikasının Kurumsal Boyutu Üzerine Bir İnceleme: Suriye Mülteciler Örneği
Humanitarian Global Başkanı Ayhan: “Bir milyon insan hızlı bir şekilde göç etmeye meyilli”
GİRİŞ

Iraklıların Türkiye’ye kitlesel gelişleri göreli olarak 1980’lerden itibaren başlatılabilir. Yaklaşık 40 yıllık bir göç tarihi olmasına karşın geniş bir toplumsal kesimi oluşturan Iraklıların temel hizmetlere erişimleri konusu, üzerinde hala kapsayıcı bir yanıt geliştirilemeyen güncel bir konu başlığını oluşturmaktadır. Iraklıların Türkiye’ye zorunlu göçüne yol açan faktörlerin başında ülkenin yaşadığı istikrarsızlıklar, bölgesel savaşlar ve iç çatışmalar sayılabilir. Bununla birlikte Türkiye’ye göç eden Iraklıların önemli bir kısmı ilk başlarda üçüncü ülkeye yerleşmek için uluslararası korumaya mekanizmalarından yararlanmıştır. Ancak yerleştirme işlemlerinin uzun yıllar olması ile birlikte çocukların eğitime erişimi de önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Pilot uydu illere yerleştirilen Iraklıların zamanla iş veya akrabalık ilişkileri nedeniyle farklı illere göç etmesi sonucu eğitime erişim çok daha önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’deki Iraklıların eğitim hizmetlerine erişimleri ve yaşanan sorunlar üzerinden durulacaktır.